Dicle Üniversitesi

Üniversite Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Talip GÜL

Rektör

 Prof. Dr. Eyyüp TANRIVERDİ

İletişim Fakültesi Dekan V.

 Prof. Dr. M. Ufuk ALUÇLU

Tıp Fakültesi Dekan V.

 Prof. Dr. Remzi NİĞİZ

Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.

 Prof. Dr. Ahmet ONAY

Fen Fakültesi Dekan V.

 Prof. Dr. Vecihi ÖZKAYA

Edebiyat Fakültesi Dekan V.

 Prof. Dr. M. Aydın KETANİ

Veteriner Fakültesi Dekan V.

 Prof. Dr. Talip GÜL

Mimarlık Fakültesi Dekan V.

 Prof. Dr. Abdullah TOPRAK

Mühendislik Fakültesi Dekan V.

 Prof. Dr. Öner ÇETİN

Ziraat Fakültesi Dekan V.

 Prof. Dr. Giray TOPAL

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekan V.

 Prof. Dr. Handan SEVÜK

Hukuk Fakültesi Dekan V.

 Prof. Dr. Ali AKAY

İlahiyat Fakültesi Dekan V.

 Prof. Dr. Talip GÜL

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.

 Prof. Dr. Meral ERDİNÇ

Eczacılık Fakültesi Dekanı V.

 Prof. Dr. Davut KARAASLAN

Senatoca Seçilmiş Üye

Prof. Dr. M. Zülkif AKDAĞ

Senatoca Seçilmiş Üye

 Prof. Dr. Ali Osman ALAKUŞ

Senatoca Seçilmiş Üye