DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TAKVİMİ
2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi
(Yıllık ve 3 Dönemlik Sistem Uygulayan Birimler Hariç)
2017-2018 GÜZ YARIYILI
11-16 Ağustos 2017 ÖSYS ve burslu öğrenci olarak üniversiteye yerleştirilen öğrencilerin ilk kayıtları (Elektronik Kayıt)
16-18 Ağustos 2017 ÖSYS ve burslu öğrenci olarak üniversiteye yerleştirilen öğrencilerin ilk kayıtları (Elektronik Kayıt yaptırmayan ya da yaptıramayan öğrencilerin kayıtları)
21 Ağustos 2017 Güz döneminde açılacak ders ve şubelerin O.B.S.’ye girilmesi için son gün
30 Ağustos 2017 Zafer Bayramı
31 Ağustos-4 Eylül 2017 Arife ve Kurban Bayramı
6 Eylül 2017 Haftalık ders programlarının ilgili birim ağ adreslerinden ilan edilmesinin son günü
12 Eylül 2017 Saat 10.00 Lisans programlarındaki zorunlu İngilizce derslerinden muaf olacak 1. sınıf öğrencilerinin sınavları (Hazırlık Sınıfında öğrenim gören öğrenciler ile hazırlık sınıfı muafiyet sınavında başarılı olan öğrenciler katılamaz)
6-7 Eylül 2017 Yabancı uyruklu öğrencilerin ilk kayıtları
11 Eylül 2017 Ders Tanımlama Formu’nun Ö.B.S.’ye yüklenmesinin son günü
13 Eylül 2017 Saat 14.00 Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe yeterlik sınavı
11 Eylül 2017 Saat 10.00
13 Eylül 2017 Saat 10.00
Hazırlık sınıfı Muafiyet Sınavı (İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça yeterlik) (Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümü, Mühendislik, Mimarlık, Gazi Eğitim, Edebiyat ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin ilgili bölümlerinin öğrencileri, dikey geçiş ile ilgili birimlere yeni kayıt olan öğrenciler, hazırlık sınıfında eğitim görüp başarısız olan öğrenciler)
14 - 15 Eylül 2017 DERS KAYITLARI (Kayıtlar İNTERNET üzerinden yapılacaktır [öğrenim süresini aşan ve ikinci öğretim öğrencileri katkı payı ve öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra internet üzerinden kayıt yapacaklardır.])
18 Eylül 2017 GÜZ YARIYILI DERSLERİNİN BAŞLAMASI
18-22 Eylül 2017 Birinci sınıflar için uyum haftası (İlgili birimlerce düzenlenecektir.)
21 - 22 Eylül 2017 Danışman onayları, ders ekleme-bırakma ve mazereti ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenlerin etkileşimli kayıtları
27 Eylül 2017 Yaz öğrenimine devam edip mezuniyet için tek dersi kalan öğrencilerin TEK DERS SINAV
18 Ekim 2017 Ara sınav tarihlerinin ilgili birim ağ sayfasından ilan edilmesinin son günü
29 Ekim 2017 Cumhuriyet Bayramı (Pazar)
10 Kasım 2017 Atatürk'ün ölüm yıldönümü (Cuma)
23 Kasım 2017 Danışman onayıyla dersten çekilme tarihi
4-8 Aralık 2017 Yarıyıl sonu sınav programlarının ilgili birim ağ adresinden ilan edilmesi
6 Aralık 2017 Bahar döneminde açılacak derslerin ilgili birimlerce Ö.İ.D.B.'ye iletilmesi için son gün (Merkezi sisteme dâhil birimler tarafından bilgiler internet üzerinden girilecektir.)
25-29 Aralık 2017 Öğrencilerin dönem içi değerlendirmelerinin ve dönem sonu durumlarının dersi veren öğretim üyesi tarafından ilan edilmesi
29 Aralık 2017 GÜZ YARIYILI DERSLERİNİN SON GÜNÜ (Teze ilişkin dersler ve uzmanlık alan dersleri hariç)
1 Ocak 2018 Yeni yıl tatili (Pazartesi)
2 - 12 Ocak 2018 Yarıyıl sonu sınavları
19 Ocak 2018 Yarıyıl sınav notlarının elektronik ortamda girilmesi için son gün (Saat 23:59'a kadar)
22 Ocak 2018 Yarıyıl sınav notlarına ait not değişikliği kararlarının ilgili birimlerce Ö.İ.D.B.'ye gönderilmesinin son günü